Monthly Archives: July 2021

Årsmöte för Annedals Tomtägareförening

Söndag 29 augusti 2021 kl. 10.15. Plats: Dansbanan, Rindöbaden Dagordning Mötets öppnande Val av ordförande för mötet Val av sekreterare för mötet Val av två justeringsmän, tillika rösträknare för mötet Fråga om mötets behöriga utlysande, godkännande av dagordningen Verksamhetsberättelsen Revisorernas … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment