Author Archives: annedalstomtagareforening

Årsmöte för Annedals Tomtägareförening

Söndag 29 augusti 2021 kl. 10.15. Plats: Dansbanan, Rindöbaden Dagordning Mötets öppnande Val av ordförande för mötet Val av sekreterare för mötet Val av två justeringsmän, tillika rösträknare för mötet Fråga om mötets behöriga utlysande, godkännande av dagordningen Verksamhetsberättelsen Revisorernas … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Allmänt!

Som ni alla vet så ska vi som förening arbeta med i huvudsak två uppgifter. Den ena är att sköta om våra sommarvattenledningar och den andra uppgiften är att skapa ett trivsamt område att bo i. Då vår vattenman Ronny … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment