Ekonomi och avgifter

Årsavgift

Den årliga medlemsavgiften till föreningen är 300 kr/år. Denna ska täcka bl a löpande drift för stoppställen för post, föreningens grillplats, brygga och bänkar samt för inköp av diverse tillbehör i samband med olika evenemang.

Vattenavgift till föreningen är är differentierad på så sätt att permanentboende betalar full avgift och fritidsboende 80% av denna. Just nu är vattenavgiften.
Permenentboende: 2052 kr/år (100%)
Fritidsboende:        1642 kr/år (80%)

Olovlig inkoppling på vattennätet medför en straffavgift, förnärvarande dubbel årlig vattenavgift.

Vattenavgiften ska täcka medlemmarnas vattenbehov samt diverse driftskostnader som är kopplade till vattenförsörjningen. Tillkommer buffert för sk oförutsedda utgifter samt kommande underhåll av nätet.
Arvoden

Årsmötet beslutar om arvode till styrelsen, årsmötet i augusti 2019 beslöt följande arvoden:

Ordförande 999 kr, Kassör 999 kr, Sekreterare 999 kr, Övriga ledamöter och suppleanter 200 kr, Revisor 200 kr.

Vattenmännens maximala arvode är 6000 kronor. Styrelsen fattar beslut om storleken på arvodet per verksamhetsår, vilket beroende på arbetets omfattning.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s