Grannsamverkan

GRANNSAMVERKAN

Grannsamverkan har blivit ett begrepp i det brottsförebyggande arbetet. Många har hört ordet eller sett skyltar med Grannsamverkan i något bostadsområde.
Men vad betyder det?

Det betyder att polisen tillsammans med dem som bor eller verkar i ett område startar ett projekt där samverkan är nyckelordet. Polisen lämnar sedan stöd och hjälp när det behövs. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten i ett område.
Metoden är enkel. Genom nyfikenhet och engagemang kan grannar tillsammans bryta igenom den anonymitet som inbrott, stölder och skadegörelser sker i skydd av.
Mångas vaksamhet blir ett effektivt skydd och ett larmsystem, som reagerar på det okända – det som kan vara brott eller förberedelse till brott.

Ring Polisen när ni t.ex. ser ett inbrott eller något annat som verkar konstigt. Notera registreringsnummer, klädsel och andra signalement.

Kontakta t.ex. en granne som kanske tittar till ditt hus när du är bortrest eller har stängt igen för sommaren.

Mer informationsmaterial och dekaler finns att få av Anders Joninger, email: anders.joninger@tele2.se.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s