Styrelse, revisorer m fl

Styrelsen väljs på ordinarie årsmöte. Styrelsen utser vattenmän.
Skulle du vara intresserad av att sitta med i styrelsen? För mer information ta kontakt med valberedningen eller någon i styrelsen!

Har du frågor eller synpunkter kring det arbete som styrelsen för Annedals Tomtägareförening utför (eller det som inte utförs) är du välkommen att höra av dig till någon av oss i styrelsen.

Du kan kontakta styrelsen via vår brevlåda Annedalstomtägareförening eller styrelsemedlem enligt nedan.

Befattning Namn Adress Tel
Ordförande Anders Stenberg Annedalsvägen 44 073 7591285
Sekreterare Iro Rösbäck Rävslingan 6 076 1307788
Kassör o Vice Ordf Tomas Andrén Harpaltsvägen 3 070 5834950
Ledamot Mats Pettersson Annedalsvägen 14 070 2622510
Ledamot Roland Svensson Annedalsvägen 16 070 5788 390
Suppleant Anders Joninger Rävslingan 5  070 4381253
Suppleant Sten Wetterblad
Revisor Åsa Hjalmarsson Rävslingan 16
Revisor Katarina Jacobsson
Valberedning Helve Tsai Annedalsvägen 22 070 2703223
Valberedning Agneta Isaksson Annedalsvägen 26

——

Vattenmän
Christer Juvelin 070-547 2100
Jouni Sipola 076-200 9855

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s