Vattennätet

VID VATTENLÄCKA

Vid vattenläcka på den gemensamma vattennätet stäng av berörda huvudkranar omedelbart och kontakta i första hand vattenmännen, i andra hand en styrelsemedlem.

Observera att föreningens ansvar endast gäller fram till och med respektive på/avkopplingskran per fastighet.

Vattenmännen får inte utnyttjas för “egna” reparationer m.m. på föreningens bekostnad. Med “egna” menas här fastighetsägarens ansvar för nätet på sin egen fastighet dvs. efter på/avkopplingskranen.

Behöver du hjälp med reparationer ring styrelsen så hänvisar vi till en lokal VVS-firma som föreningen har ett bra serviceavtal med. Alternativt se under rörarbeten, VVS i telefonkatalogen.

PÅ/AVKOPPLING AV SOMMARVATTEN

På- och avkoppling får endast utföras av föreningens vattenmän. Vi försöker maximera tillgängligheten av sommarvatten genom att låta temperaturen så långt som möjligt styra exakt tidpunkt, men som riktlinje sker på inkoppling på våren (kring valborg) och avkoppling på hösten (kring allhelgonahelgen). Exakta tidpunkten avgörs av styrelsen/vattenmannen och meddelas på föreningens anslagstavlor och här på hemsidan.

När vattnet har kopplats ur skall du öppna dina kranar. Detta så att inget vatten blir liggande i ledningar, vilket kan medföra att risk för att ledningar/kopplingar fryser sönder.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s